Fremtidsfabrikken search
facebook linkedin youtube
 

DEN KREATIVE KLASSE

KLIK HER FOR MENU
 

Den kreative klasse holder til på Sydfyn

Andelen af virksomheder inden for de kreative erhverv som design, arkitektur, kommunikation, medier, kunst, HR, PR og underholdning er forholdsvis stor på Sydfyn og øerne. Kreative erhverv er en sydfynsk styrkeposition, og derfor fokuserer Fremtidsfabrikken på at skabe endnu bedre betingelser for de kreative kræfter i området, så de får lyst til at blive og bidrage til udviklingen, og så nye kommer til.

 

At Sydfyn og øerne har et stort uudnyttet potentiale i forhold til udvikling af den kreative klasse, understøttes af et forskningsarbejde lavet af Mark Lorentzen fra Copenhagen Business School i 2007, hvor han konkluderer: ”Svendborg og Sønderborg er udvalgt (til at deltage i forskningsprojektet) på grund af den bemærkelsesværdigt store kreative klasse i disse relativt små byregioner. Også Ærø er udvalgt på denne baggrund, fordi det lille øsamfund har en overraskende stor kreativ klasse.” Rapporten har dannet grundlag for bogen "Den danske kreative klasse", af Mark Lorenzen, Kristina Vaarst Andersen & Trine Bille.

 

 

Om den kreative klasse i Wikipedia, den frie encyklopædi

Den kreative klasse er et begreb skabt af den amerikanske økonomiprofessor Richard Florida. Begrebet dækker over såkaldt kreative mennesker der sætter gang i erhvervslivet. Begrebet blev behandlet i tre bøger: The Rise of the Creative Class fra 2002, Cities and the Creative Class fra 2004 og The Flight of the Creative Class fra 2007.

 

Kreativitetsfastlæggelsen

Florida har i sine bøger fremsat den påstand, at der i samfundet findes en gruppe af "kreative" – for USAs vedkommende omfattende op imod 30% af befolkningen – der angiveligt udgør nøglen til fremtidens udvikling. Kernen i denne gruppe er "kunstnere" så som kunstmalere, forfattere, filminstruktører, skuespillere, musikere, dansere, fotografer og lignende, men denne suppleres (for at give gruppen et større omfang) med it-folk, teknologer, mediefolk, arkitekter, lærere, naturvidenskabsfolk, virksomhedsledere, finansfolk, jurister og læger. Denne brogede forsamling har ifølge Florida visse mere eller mindre fælles træk, som altså skulle forene dem på tværs og som udtrykkes ved indekser (deres andele af befolkningen):

  1. Boheme-indekset angiver andelen af "kunstnere",
  2. Smeltedigle-indekset angiver den etniske integration,
  3. Bøsse-indekset angiver andelen af bøsser eller lesbiske,
  4. Bykerne-indekset angiver andelen af befolkningen i bykernen.

Floridas påstand er nu den, at hvor disse indekser sammenfaldende viser høje tal, er der en stærk "kreativ" klasse, og denne skulle være grundlaget for økonomisk vækst.

 

For at lette forståelsen for den jævne borger, sammenfatter Florida beskrivelsen i de tre T-er: Teknologi, Talent og Tolerance. Det er de tre plus-ord i den kreative verden.

 

Samfundsmæssig baggrund

Floridas betragtninger hviler på den kendsgerning, at efter at vestlige samfund har gennemløbet udviklingen fra et bondesamfund, hvor flertallet af befolkningen var sysselsat ved fødevarefrembringelse, over industrisamfund, hvor en forholdsvis stor del af befolkningen ernærede sig ved varefremstilling og forædling, til servicesamfund, hvor tjenesteydelser (offentlige som private) har en overvejende rolle som indkomstgrundlag, er udviklingen nu nået dertil, at en voksende andel af befolkningen ikke mere kan yde en samfundsnyttig indsats og derfor må finde sit indkomstgrundlag inden for underholdningsbranchen. 

 

 

 

Fremtidsfabrikken   |   Jessens Mole 11   |   5700 Svendborg   |   fremtidsfabrikken@svendborg.dk   |   Tlf. (+45) 30174449