Fremtidsfabrikken
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
  kontakt@fremtidsfabrikken.com
Tlf. 30 17 44 49
     
   
 
 
 

BLIV LEVERANDØR


Fremtidsfabrikken Sydfyn engagerer konsulentbistand, undervisere og coaches til udvikling og gennemførsel af 3 forskellige uddannelsesprogrammer, hvoraf ingen af engagementerne forventes at udgøre en udgift over kr. 500.000,-.

 

Der er tale om relativt beskedne opgaver, som ikke er omfattet af formelle udbudsregler. Fremtidsfabrikken ønsker dog at give alle interesserede kompetente konsulenter, undervisere og coaches mulighed for at vise interesse for opgaverne, således at Fremtidsfabrikken får mulighed for at vælge de mest engagerede og bedst egnede til at hjælpe med opgaverne.

 

Virksomheder, der ønsker at komme i betragtning som underviser, coaches, mentorer ect. opfordres til at fremsende interessetilkendegivelser bilagt CV.

 

Nævnte materiale kan fremsendes pr. email til susanne@fremtidsfabrikken.com.

 

Materialet vil indgå som grundlag for Fremtidsfabrikkens indbydelse af samarbejdspartnere til drøftelse af muligt samarbejde om opgavernes løsning. Fremtidsfabrikken påregner at udvælge samarbejdspartnere bredt, og vil ikke være begrænset til kun at samarbejde med virksomheder og personer, som har afgivet interessetilkendegivelse.

 

Det endelige valg af samarbejdspartnere vil ske efter en samlet afvejning af de indbudte virksomheders og personers kvalifikationer sammenholdt med omkostningerne forbundet med opgavernes løsning.

 

 
FABRIKS INFO

11.11.2014

ÅBNING AF VORES KREATIVE IVÆRKSÆTTERHUS

 

11.11.2014

BOG OM VOKSEVÆRK I NETVÆRK - DEN SYDFYNSKE MODEL

 

11.11.2014

ÅBNINGSUGE MED MASSER AF TILBUD

 

EU Socialfond
Syddansk Vækstforum